Naše podujatia

TK “Danube“ Bratislava počas celého roka organizuje niekoľko jedinečných integračných podujatí, ktoré sú výsledkom spoločných aktivít detí, mládeže a dospelých, tak zdravých ako aj postihnutých prostredníctvom skupinovej, párovej a individuálnej arteterapie – pohybom (tancom) a výtvarným umením.

V tomto roku sa ešte môžete tešiť na:
29 máj 2021
Memoriál Ivanky Dvořáčkovej 2021

Príjemná medzinárodná súťaž v spoločenskom tanci, integrovanom spoločenskom tanci, tanečnom športe a integrovanom tanečnom športe na počesť našej milej tanečníčky s Downovým syndrómom, ktorá nás vo veľmi mladom veku opustila v roku 2004...

Viac info a prihlášky
23 - 30 aug 2021
Interational training camp - Jelšava 2021

Medzinárodný tanečný kemp v tanečnom športe a integrovanom tanečnom športe za účasti 10 krajín Európy. Tento kemp je svetová rarita, nakoľko v segmente integrovaného tanečného športu je toto podujatie jediné svojho druhu na svete.

13 - 14 nov 2021
World championship in integrative dance and dance sport 2021

1. majstrovstvá sveta v integrovanom tanci a tanečnom športe pod gesciou World integrative dance association. Sprievodnými súťažami sú súťaže ProAM.

Viac info a prihlášky
12 dec 2021
Benefičný galakoncert "Deti deťom naopak 2021"

Tradične veľmi netradičný benefičný galakoncert, na ktorom ľudia s rôznym typom zdravotného znevýhodnenia prezentujú tanec, spev , koledy a odovzdávajú ocenenie „Zlaté srdce" sponzorom nášho klubu.

Logo 0 Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 4 Logo 5 Logo 6 Logo 7