Naše podujatia

TK “Danube“ Bratislava počas celého roka organizuje niekoľko jedinečných integračných podujatí, ktoré sú výsledkom spoločných aktivít detí, mládeže a dospelých, tak zdravých ako aj postihnutých prostredníctvom skupinovej, párovej a individuálnej arteterapie – pohybom (tancom) a výtvarným umením.

V tomto roku sa ešte môžete tešiť na:
04 júl 2020
Memoriál Ivanky Dvořáčkovej

Príjemná medzinárodná súťaž v spoločenskom tanci, integrovanom spoločenskom tanci, tanečnom športe a integrovanom tanečnom športe na počesť našej milej tanečníčky s Downovým syndrómom, ktorá nás vo veľmi mladom veku opustila v roku 2004...

Viac info a prihlášky
24 - 31 aug 2020
Interational training camp - Ružomberok 2020

Medzinárodný tanečný kemp v tanečnom športe a integrovanom tanečnom športe za účasti 10 krajín Európy. Tento kemp je svetová rarita, nakoľko v segmente integrovaného tanečného športu je toto podujatie jediné svojho druhu na svete.

20 - 23 nov 2020
World championship in integrative dance and dance sport

1. majstrovstvá sveta v integrovanom tanci a tanečnom športe pod gesciou World integrative dance association. Sprievodnými súťažami sú súťaže ProAM.

Viac info a prihlášky
13 dec 2020
Benefičný galakoncert "Deti deťom naopak 2020"

Tradične veľmi netradičný benefičný galakoncert, na ktorom ľudia s rôznym typom zdravotného znevýhodnenia prezentujú tanec, spev , koledy a odovzdávajú ocenenie „Zlaté srdce" sponzorom nášho klubu.

Logo 0 Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 4 Logo 5 Logo 6 Logo 7 Logo 8 Logo 9