Novinka: Post-COVIDOVÁ radostná pomoc tancom

Novinka: Post-COVIDOVÁ radostná pomoc tancom

V rámci tohto projektu má každý vo veku od 4 – 99 rokov mesačný kurz spoločenských tancov IBA za 10 eur.

A to vďaka láskavej pomoci a spolupráci námestníčky primátora Bratislavy Zdenky Zaťovičovej a starostu Dúbravky Martina Zaťoviča.

Prihlasujte sa do správy alebo na emaili: posta@tkdanube.sk

Info: 0903348500

Logo 0 Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 4 Logo 5 Logo 6 Logo 7